Версія для друку
Середа, 30 травня 2012 08:32

Відстеження результативності регуляторних актів

 

 

ЗВІТ про відстеження результативності регуляторного акта

план-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік

план підготовки проектів регуляторних актів з питань господарської діяльності на 2019 рік

ЗВІТ

про відстеження результативності регуляторного акта

 

 

 

ЗВІТ

про відстеження результативності регуляторного акта

(відповідно до статті 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308)

№ з/п

У звіті зазначається

Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Розпорядження голови Любешівської райдержадміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Любешівського району»  від 25.12.2013 року №393

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ інвестицій та інфраструктури райдержадміністрації

3.

Ціль прийняття акта

Забезпечення якісної підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

Січень-лютий 2018р

5.

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

періодичне

6.

Методи одержання результатів відстеження

Аналітичний та розрахунковий методи

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

Кількість звернень зацікавлених суб’єктів господарювання.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло одне  звернення від суб’єкта господарювання-претендента, який  виявив бажання здійснювати функцій робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району. Після повторного оголошення конкурсу заяв не надходило.

Від органів місцевого самоврядування відсутні зауваження та пропозиції щодо даного регуляторного акта.

9.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Позитивно. Любешівська районна державна адміністрація  у  зв’язку з відсутністю заяв від підприємств на участь у конкурсі визначення підприємства, що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, забезпечує проведення конкурсу самостійно.

Перший заступник голови                                                                             С.ФЕСИК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник голови Любешівської районної державної адміністрації

_________________С.ФЕСИК

«13» грудня 2017 року № 1631/26/1-17

План-графік

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів

Любешівської райдержадміністрації на 2018 рік

№ п/п

Назва регуляторного акта

Вид відстежен ня

Структурний підрозділ (посадова особа), відповідаль ний за проведення відстеження

Строк виконання заходів з відстеження

Вид даних, які використову ватимуться

для відстеження

1.

Розпорядження голови Любешівської райдержадміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Любешівського району»  від 25.12.2013 року №393

періодичне

Відділ інвестицій та інфраструктури райдержадміністрації

Січень-лютий 2018р

аналітичний та розрахунковий  методи

ЗВІТ

про відстеження результативності регуляторного акта

(відповідно до статті 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308)

№ з/п

У звіті зазначається

Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Розпорядження голови Любешівської райдержадміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Любешівського району»  від 25.12.2013 року №393

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

3.

Ціль прийняття акта

Забезпечення якісної підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

Січень-лютий 2015р

5.

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне

6.

Методи одержання результатів відстеження

Аналітичний та розрахунковий методи

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

Кількість звернень зацікавлених суб’єктів господарювання.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло одне  звернення від суб’єкта господарювання-претендента, який  виявив бажання здійснювати функцій робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району. Від органів місцевого самоврядування відсутні зауваження та пропозиції щодо даного регуляторного акта.

9.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Позитивно. Любешівська районна державна адміністрація відібрала підприємство, що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник голови Любешівської районної державної адміністрації

_________________С.ФЕСИК

«18» грудня 2014 року № 2161/26/2-14

План-графік

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів

Любешівської райдержадміністрації на 2015 рік

№ п/п

Назва регуляторного акта

Вид відстежен ня

Структурний підрозділ (посадова особа), відповідаль ний за проведення відстеження

Строк виконання заходів з відстеження

Вид даних, які використову ватимуться

для відстеження

1.

Розпорядження голови Любешівської райдержадміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Любешівського району»  від 25.12.2013 року №393

повторне

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Січень-лютий 2015р

аналітичний та розрахунковий  методи

 

План-графік

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів

Любешівської райдержадміністрації

на 2014 рік

з/п

Назва

регуляторного акта

Вид

відстеження

Структурний

підрозділ

(посадова

особа), відповідаль ний за проведення відстеження

Строк

виконання

заходів з

відстеження

Вид даних,

які

використову

ватимуться

для відстеження

1.

Розпорядження голови Любешівської райдержадміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Любешівського району»  від 25.12.2013 року №393

базове

Відділ економічного розвитку,

торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

лютий-березень 2014 р.

аналітичний та розрахунковий  методи

  

 

ЗВІТ

про відстеження результативності регуляторного акта

(відповідно до статті 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308)

№ з/п

У звіті зазначається

Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Любешівського району» від 25.12.2013 року №393

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації

3.

Ціль прийняття акта

Забезпечення якісної підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

лютий-березень 2013 року

5.

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове

6.

Методи одержання результатів відстеження

Аналітичний та розрахунковий методи

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

Кількість звернень зацікавлених суб’єктів господарювання.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

За звітний період до районної державної адміністрації не надходили звернення від суб’єктів господарювання-претендентів, які б виявили бажання здійснювати функцій робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району. Від органів місцевого самоврядування відсутні зауваження та пропозиції щодо даного регуляторного акта.

9.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Позитивно. В зв’язку з відсутністю претендентів Любешівська районна державна адміністрація може самостійно проводити конкурси з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району

Переглядів 4572 Останнє редагування Четвер, 03 січня 2019 15:39

Схожі матеріали