Версія для друку
Вівторок, 06 травня 2014 15:12

Звернення громадян

Конституція України  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-р/print1375807623196161

Закон України "Про захист персональних даних" http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/print1375807623196161

Закон України "Про звернення громадян"    http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр/print1375807623196161

Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/109/2008/print1375807623196161

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/348-97-п

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 "Про затвердження Класифікатора звернень громадян" http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/858-2008-п/print1375807623196161

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 №630 "Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/630-2009-п

 

Безоплатна правова допомога

 Відповідно до статей 2, 13, пункту 4 статті 25, пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про безоплатну правову допомогу», наказу Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3044/5 «Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги», зареєстрованого в  Міністерстві   юстиції   України   22   вересня  2011 року за № 1114/19852, розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19 квітня 2017 року № 143 затверджено графік роботи громадської приймальні.

Зразок заяви

Електронне звернення

 

Положення про комісію з питань розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації 

Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» (набрав чинності 28 жовтня 2015 року) громадяни можуть надсилати до райдержадміністрації письмові звернення з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). Таке електронне звернення надсилається без використання електронного цифрового підпису і повинно мати вигляд скан-копії та/або фото копії.

 

Також можна надіслати електронне звернення до райдержадміністрації. Для цього необхідно заповнити аплікаційну форму, подану нижче.

 

У аплікаційній формі обов’язково має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги із зазначенням дати надсилання звернення. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. У разі недотримання цих вимог звернення розгляду не підлягає.

 

Звернення надсилається органам виконавчої влади, до повноважень яких належить вирішення порушених у ньому питань.

 

У зверненні необхідно чітко і зрозуміло викласти суть порушеного питання. Зміст звернення має бути стислим та інформативним, містити конкретні факти по суті порушеного питання.

 

«Телефон довіри»

Відповідно до ст. 40 Конституції України, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», законів України «Про звернення громадян», «Про місцеві державні адміністрації»,  з метою створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на звернення та всебічного вивчення громадської думки у Володимир-Волинській районній державній адміністрації працює «Телефон довіри», як один із засобів забезпечення зворотного зв'язку керівництва райдержадміністрації з громадськістю.

На «Телефон довіри» до райдержадміністрації можна звертатись  за номером: (03342) 23605 щоденно, крім вихідних, святкових та неробочих днів, з 08.00 до 17.00 години у п’ятницю з 08.00 до 16.00 години, обідня перерва з 13.00-14.00.

«Телефон довіри» працює з метою :

поширення зворотного зв'язку з мешканцями району;

надання інформаційних послуг;

оперативного реагування на гострі проблеми жителів територіальних громад району;

невідкладного вжиття заходів щодо припинення неправомірних дій, поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян.

Основними завданнями функціонування «Телефону довіри» в райдержадміністрації є:

надання інформаційних послуг громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, що стало причиною звернення через «Телефон довіри» до райдержадміністрації;

оперативний розгляд порушених громадянами питань.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

 

«Телефон довіри» ОДА

З метою надання інформаційних послуг, оперативного реагування на гострі проблеми мешканців області, невідкладного вжиття заходів щодо припинення неправомірних дій, реалізації конституційних прав громадян на звернення, в облдержадміністрації з 01.01.2014 року запроваджено функціонування «Телефону довіри» (розпорядження голови облдержадміністрації від 24.12.2013 року №532).

«Телефон довіри» працює щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 08.00 до 17.00 години за номером: (022) 778 139

 Прийом громадян з особистих питань в обласній державній адміністрації проводиться у кабінеті № 123 (І поверх).

 

ПЕРЕЛІК ДЕЯКИХ ПИТАНЬ, РОЗГЛЯД ЯКИХ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

1. Скарги на рішення загальних зборів членів колективних підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів, розглядаються у судовому порядку.

(частина 3 ст.16 Закону України "Про звернення громадян" від 02.10.96 № 393).

2. Трудові спори за заявами працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміни дати і формулювання причини звільнення, оплати за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи розглядаються безпосередньо в судах.

(ст. 232 Кодексу законів про працю України).

3. Спори про відмову у прийнятті на роботу працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації; молодих фахівців, що закінчили вищий навчальний заклад і в установленому порядку направлених на роботу до цього підприємство, установи, організації, вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 3 років або дитину-інваліда, а одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років, працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу, розглядаються безпосередньо в місцевих судах.

(ст. 232 Кодексу законів про працю України).

4. Питання про виплату заробітної плати, регресних сум, належних працівникові при звільненні, розглядаються комісією з трудових спорів за місцем роботи. У разі незгоди з рішенням КТС, працівник може оскаржити рішення суду в 10-денний строк з дня вручення йому виписки з протоколу засідання КТС або його копії.

(ст.228 Кодексу законів про працю України).

5. Заяви працівників підприємства - боржника, які припинили трудові відносини до порушення провадження у справі про банкрутство, з вимогами про погашення заборгованості, яка витікає з трудових відносин, розглядаються в господарському суді. Аналогічні вимоги працівників підприємства - боржника, які не припинили трудових відносин, також розглядаються в господарському суді.

(ст.14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 03.04.2003 р. № 672).

6. Земельні суперечки, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням земельними ділянками, які знаходяться у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей вирішуються виключно судом.

(ст. 158 Земельного кодексу України).

7. Спори з приводу володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, вирішуються за згодою всіх співвласників згідно з договором, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

(ст. 88 Земельного кодексу України).

8. Оскарження зацікавленою особою нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні виробляється в місцевому суді за місцезнаходженням нотаріальної контори, державного нотаріального архіву або робочого місця приватного нотаріуса.

(ст. 50 Закону України "Про нотаріат" від 02.09.93 р. № 3425).

9. Скарги на постанови про відшкодування шкоди, заподіяної неправомірними діями органів дізнання, досудового слідства або прокуратури розглядаються в суді.

(ст. 14 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" від 01.12.94 р. № 266).

10. Питання щодо виконання рішень судів та інших органів відносяться до компетенції державної виконавчої служби, що відноситься до системи органів Міністерства Юстиції України, у відповідності зі ст. 1 Закону України "Про державну виконавчу службу" від 24.03.1998 р. № 202.

11. Контроль за правильним, повним і своєчасним виконанням рішень державним виконавцем здійснює начальник відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, і керівник вищого органу. Контроль за законністю виконавчого виробництва здійснюється Міністерством юстиції України через Департамент державної виконавчої служби.

(ст. 8 Закону України "Про виконавче провадження" від 21.04.1999 р. № 606).

12. Питання, що стосуються зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, які відносяться до компетенції Верховної Ради України у відповідності зі ст. 85 Конституції України.

13. Заяви щодо забезпечення особистої безпеки громадян, а також заяви і повідомлення про злочини та адміністративні порушення розглядаються в органах внутрішніх справ у відповідності зі ст. 10 Закону України "Про міліцію" від 20.12.1990№565.

14. Скарги на дії органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, розглядаються прокурором.

(ст. 29 Закону України "Про прокуратуру" від 05.11.1991№ 1789).

15. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, які виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

(ст. 77 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 р. № 280).

16. Скарги на дії прокуратури.

17. Оскарження судових рішень. Притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

18. Скарги на рішення органів влади місцевого самоврядування, сільських, селищних, міських голів (крім делегованих повноважень).

19. Скарги на роботу банківських установ, порядку роботи з клієнтами банків.

20. Спори щодо виконання договірних зобов’язань з банками вирішується  відповідно до умов договору або в судовому порядку.

21. Скарги платників податків на рішення  державних податкових інспекцій відповідно до наказу Міндоходів від 25.12.2013 № 848.

 

Про звернення громадян за 2018 рік  

Володимир-Волинською  районною державною адміністрацією у 2018 році проведено роботу, спрямовану на забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, оперативного та об’єктивного вирішення їх життєво важливих проблем.  Постійно вживаються заходи щодо покращення  роботи зі зверненнями громадян як пріоритетного напрямку діяльності райдержадміністрації. Запорукою цього є дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року               № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Протягом 2018 року значно зменшилась кількість звернень, що надійшли до райдержадміністрації у порівнянні з 2017 роком, і становить 412 звернень (менше на 164 звернення), що є свідченням уміння керівництва виконавчої влади району реагувати на проблеми своїх жителів та їх вирішувати.

У січні 2018 року на розширеному засіданні колегії районної державної адміністрації розглянуто питання "Про підсумки роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації за 2017 рік". За результатами розгляду прийнято відповідне розпорядження від 30.01.2018 року № 39 (протокол № 1 від 25.01.2018).

Підсумки роботи зі зверненнями громадян за І квартал 2018 року підведено на оперативній нараді голови райдержадміністрації 23.04.2018 (протокол № 17).

Питання про роботу зі зверненнями громадян за I півріччя заслуховувалося на колегії райдержадміністрації від 21.08.2018 року (протокол № 4). Інформацію взято до відома.

Дане питання включене до переліку питань розширеної колегії райдержадміністрації, яка запланована на січень 2019 року.

Відтак, за 2018 рік до райдержадміністрації надійшло всього 412 звернень від 731 громадянина, порушено 442 питання; серед яких  письмових звернень 371 від 658 громадян та 41 усне звернення від 73 громадян. Станом на 30 грудня 2017 року до районної державної адміністрації  надійшло 576 звернень від 1340 громадян, порушено 621 питання.

За результатами розгляду питань у 2018 році: 328 – вирішено позитивно, відмовлено у задоволенні – 1, 69 – дано роз’яснення, 9 – надіслано за належністю, питань на розгляді - 18. Станом на 30.12.2017 вирішено позитивно – 480, відмовлено у задоволенні – 10, дано роз’яснення – 29, звернення, що пересилаються за належністю відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян» - 20.

За ознакою: первинних – 408, повторних – 4 ( у 2017 році первинних- 563, повторних -2, дублетних – 3, неодноразових - 8); за видами: заяв – 405, скарг – 7; за суб’єктами: індивідуальних – 397 (2017 – 551), колективних – 15 (громадян – 334, питань - 26) за минулий рік зареєстровано 25 таких звернень.

Надійшли через органи влади – 74 звернення, серед яких на Урядову «гарячу лінію» надійшло 67 звернень від 67 жителів району розглядалося 67 питань. У 2017 році з облдержадміністрації надійшло 14 звернень від 227 громадян порушено 18 питань, з Урядової «гарячої лінії» – 79 звернень від 79 громадян розглянуто 80 питань.

Електронних звернень – 7, на телефонну лінію надійшло 1 звернення.

Моніторинг звернень свідчить про таке надходження: найбільше від мешканців Оваднівської  сільської ради (ОТГ) – 86, порушено 89 питання; від жителів Зимнівської  сільської ради (ОТГ) надійшло до райдержадміністрації 77 звернень, порушено 87 питань; від Устилузької міської ради (ОТГ) – 56, порушено 64 питання; від Зарічанської сільської ради (ОТГ) – 41 звернення розглянуто 41 питання; від Березовичівської сільської ради – 34 звернення, вирішено 36 питань; найменше від Хобултівської сільської ради – 26 звернень, порушено 27 питань.

У райдержадміністрації особлива увага приділяється зверненням найменш захищених верств населення.

Розгляд звернень інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів, ветеранів праці, а також особистий прийом зазначеної категорії населення, здійснюється першочергово особисто головою районної державної адміністрації.

За соціальним станом зверталися: пенсіонери – 23, робітники – 6, військовослужбовці – 3, підприємець - 1, безробітний – 5, працівник бюджетної сфери - 1. У 2017 році надійшло звернень від пенсіонерів – 53, робітників – 4, працівників бюджетної сфери – 3, державних службовців - 2, військовослужбовців – 10, підприємців - 2, безробітних – 23.

За категоріями авторів: дитина війни – 3, УБД – 2, інвалід І групи – 2, інвалід ІІ групи – 4, інвалід III групи -4, одинока мати – 5, багатодітна сім’я – 15, учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 2.

Найбільш питому вагу становлять звернення з питань аграрної політики і земельних відносин – 189 (2017- 168).

Має місце зменшення кількості звернень на 125 з питань соціального захисту – 99 (2017- 224), на 14 з питань комунального господарства – 23 (2017 -37), на 7 з питань транспорту і зв'язку – 18 (2017 - 25)

 Поряд з цим, зросла кількість звернень  із питань сім’ї, дітей та молоді – 39 (2017- 27).

Відповідно до вимог Указу Президента України від 07.02.2008                  № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», у райдержадміністрації здійснюється постійний контроль за організацією роботи із зверненнями громадян та забезпечуються організаційні заходи щодо виконання його положень.

           Для обслуговування жителів району функціонує робоча група «Мобільного соціального офісу» (розпорядження голови райдержадміністрації від 18.01.2017 № 16).

За звітний період відбулося 12 виїздів. Спеціалістами надавались роз’яснення стосовно призначення пільг, перебування на обліку в центрі зайнятості, видачі санаторно-курортних путівок тощо.

          Громадяни систематично одержують інформацію про стан роботи із зверненнями громадян через місцеві засоби масової інформації.

Затверджено графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації  (розпорядження від  11.01.2017 № 11 « Про затвердження графіка прийому громадян з особистих питань у районній державній адміністрації»).

За звітний період було проведено 12 виїзних прийомів громадян на яких  надійшло 28 звернень від 60 громадян. Від громадян на особистому прийомі заведено 15 реєстраційно-контрольних карток. Протягом 2017 року - 17 виїзних прийомів голови райдержадміністрації, зареєстровано 66 звернень від 337 громадян, охоплено 63 населених пункти району.

Систематично у міськрайонній газеті «Слово правди» публікуються оголошення про проведення „прямої” телефонної лінії райдержадміністрації та інші заходи, спрямовані на покращення роботи із зверненнями громадян.

Забезпечено функціонування постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян та затверджено Положення про неї (розпорядження голови райдержадміністрації від 20.01.2017 № 20 «Про нову редакцію Положення про  комісію з питань розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації» , а також її склад розпорядження від 19.01.2017 № 18 «Про комісію з питань розгляду звернень громадян у районній державній адміністрації»).

Для оперативного та всебічного розгляду звернень громадян забезпечено належну взаємодію райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району. Відтак, затверджено розпорядження від 15.12.2017 № 499 «Про організацію проведення в райдержадміністрації «Дня контролю» за результатами розгляду звернень громадян».

23.03.2018 у залі засідань райдержадміністрації відбулася лекція-навчання на тему  «Реалізація  та   гарантування  конституційного  права  на  звернення  до органів   державної   влади   та  органів   місцевого самоврядування».  Участь у навчанні взяли відповідальні особи територіальних підрозділів міністерств, які дотичні до роботи зі зверненнями громадян.
          На нараді, проведеній керівником апарату, заслухано особисті доповіді  голів органів місцевого самоврядування про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчих комітетах (протокол № 12 від 24.04.2018);

          Відповідно до затверджених графіків перевірок, здійснено перевірки стану роботи зі зверненнями громадян у  виконавчих комітетах сільських рад та у структурних підрозділах райдержадміністрації. За наслідками перевірок складено довідки, в яких проаналізовано роботу із зверненнями громадян та зазначено певні рекомендації щодо поліпшення цієї роботи.

25.09.2018 року для відповідальних працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, а також для посадових осіб Устилузької міської ради, сільських рад району проведено семінар-навчання щодо застосування основних положень Закону України «Про звернення громадян».

Реєстрація пропозицій, заяв і скарг, контроль за термінами їх розгляду, зняття з контролю, формування звітів, нагадувань здійснюється в електронному вигляді.

         Інформаційні повідомлення з питань стану роботи із зверненнями громадян розміщуються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, який постійно оновлюється.

Володимир-Волинською районною державною адміністрацією продовжується робота стосовно виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008.

 

Про звернення громадян за 2017 рік 

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» у райдержадміністрації щоквартально проводиться аналіз роботи із зверненнями громадян.

Питання про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2016 рік було розглянуто на колегії від 26.01.2017 (протокол № 1 від 31.01.2017). За результатами розгляду цього питання прийнято рішення колегії від 26.01.2017   № 1/3 та видано розпорядження голови райдержадміністрації від 31.01.2017 № 39 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації за 2016 рік».

Питання про підсумки роботи із зверненнями громадян за І квартал 2017 року заслуховувалось на апаратній нараді у голови райдержадміністрації 18 квітня 2017 року (протокол № 16 від 24.04.2017).

Звіт про підсумки роботи із зверненнями громадян за перше півріччя 2017 року розглянуто на засіданні колегії райдержадміністрації від 27.07.2017 року (протокол № 5 від 27.07.2017). Інформацію з даного питання взято до уваги.

Питання про підсумки роботи із зверненнями громадян за ІІІ квартал 2017 заслухано на нараді у голови райдержадміністрації 17 жовтня 2017 року (протокол № 38 від 17.10.2017).

Звіт про підсумки роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації за 2017 рік планується заслуховувати на колегії голови райдержадміністрації у січні 2018 року.

Станом на 30 грудня 2017 року до районної державної адміністрації  надійшло 576 звернень від 1340 громадян, порушено 621 питання, що на 58 звернень менше проти відповідного періоду 2016 року (634)  порушено питань – 697, кількість громадян - 2321).

       За надходженням від установ-кореспондентів: ОДА – 14 звернень від 227 громадян порушено 18 питань; В-В міська рада – 1 звернення; Урядова гаряча лінія – 79 звернень від 79 громадян розглянуто 80 питань ( у 2016 -  79 звернення з Урядової гарячої лінії, 35 звернення з обласної державної адміністрації).

Із  загальної кількості звернень (за ознакою): первинних- 563, повторних -2,  дублетних – 3, неодноразових - 8. Протягом 2016 року до райдержадміністрації надійшло первинних – 615, повторних звернень - 16. дублетних звернення -3.

За суб’єктами: індивідуальних – 551 (2016 - 593), колективних – 25 (2016-41).

За соціальним станом від: пенсіонерів – 53, робітників – 4, працівників бюджетної сфери – 3, державних службовців- 2, військовослужбовців – 10, підприємців - 2, безробітних – 23, решта - інші. За аналогічний період 2016 року від: пенсіонерів – 35, робітників – 2, працівників бюджетної сфери – 0, державних службовців - 0, військовослужбовців – 9, підприємців - 1, безробітних – 7, решта – інші.

Відповідно до абзацу 5 пункту 1 Указу Президента України керівництвом райдержадміністрації особливу увагу приділено вирішенню проблем, з якими звертаються громадяни пільгових категорій, а саме: учасник війни – 1,  дитина війни – 3, інвалід війни – 1, УБД – 13, ветеран праці – 1; інвалід І групи – 6, інвалід ІІ групи – 17, інвалід ІІІ групи – 9, одинока мати – 2, багатодітна сім’я – 24, учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 3, учасник АТО – 8, член сім’ї учасника АТО – 3.

За 2016 рік надійшло за категоріями авторів, а саме: учасник війни – 8,  дитина війни – 3, інвалід війни – 1, УБД – 11, ветеран праці – 0; інвалід І групи – 0, інвалід ІІ групи – 6, інвалід ІІІ групи – 4, одинока мати – 5, багатодітна сім’я – 7, учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 1, учасник АТО – 8, член сім’ї учасника АТО – 0.

За результатами розгляду звернень громадян станом на 30.12.2017 вирішено позитивно – 480, відмовлено у задоволенні – 10, дано роз’яснення – 29, звернення, що пересилаються за належністю відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян» - 20. За аналогічний період 2016 року: вирішено позитивно – 550, відмовлено у задоволенні – 7, дано роз’яснення – 66, звернення, що пересилаються за належністю відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян» - 11.

Із загальної кількості звернень районною державною адміністрацією опрацьовано 510 письмових та 66 усних (у 2016 році -597 письмових та 37 усних), а також 1 звернення надійшло через телефон довіри.

Серед звернень переважають питання соціального захисту – 224 (2016 -268), аграрної політики та земельних відносин – 168 (2016 -146), комунальне господарство – 37 (2016 - 42), транспорт і зв’язок – 25 (2016 - 39), сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт – 27 (2016 - 40).

За результатами розгляду звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації від жителів сільських рад (ОТГ)

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Зимнівської сільської ради (ОТГ) (103 звернення. 140 громадян, 115 питань), Устилузької міської ради (ОТГ) (91 звернення, 400 громадян, 107 питань), Оваднівської сільської ради (67 звернень, 152 громадян, 72 питання) та Зарічанської сільської ради (57 звернень, 96 громадян, 57 питань).

Найменше звернень надійшло від жителів Красноставської (6) та Білинської (11) сільських рад.

Відповідно до п. 1 ст. 6 Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», статті 22 Закону України “Про звернення громадян” прийом громадян з особистих питань в райдержадміністрації здійснюється згідно з графіком (розпорядження голови райдержадміністрації від 11.01.2017 № 13).

Виїзні прийоми громадян здійснюються згідно із затвердженим головою райдержадміністрації графіком.

Протягом 2017 року проведено 17 виїзних прийомів голови райдержадміністрації, зареєстровано 66 звернень від 337 громадян, охоплено 63 населених пункти району. За аналогічний період 2016 року відбулося 18 виїзних прийомів громадян за місцем їх проживання та роботи. Охоплено 38 населених пунктів, прийнято 44 заяви, порушено 82 питання.

Графіки виїзних прийомів громадян заздалегідь оприлюднюються у міськрайонній газеті «Слово правди» і на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

За 2017 рік здійснено ряд перевірок, згідно з графіком перевірок структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних підрозділів міністерств щодо дотримання норм законодавства про звернення громадян на 2017.   За результатами перевірок підготовлено відповідні службові записки та надіслано відповідальним особам для ознайомлення та усунення недоліків у роботі зі зверненнями громадян.

Вивчено роботу із пропозиціями, заявами та скаргами громадян у   міській/ сільських радах району. За результатами перевірок підготовлено довідки. Відповідальним посадовим особам дано доручення щодо забезпечення всебічного, об’єктивного, своєчасного розгляду звернень громадян, задоволення їх законних прав та інтересів.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 18.01.2017 року № 16 "Про затвердження Положення та складу робочої групи “Мобільного соціального офісу”  для здійснення  виїзного обслуговування населення" затверджено склад «Мобільного соціального офісу».

За звітний період здійснено 16 виїздів, охоплено 31 населений пункт, заведено 71 справу, надано 98 консультацій,( у 2016 – 19 виїздів, 39 населених пункти, заведено 76 справ по питанню призначення та виплати допомог/субсидій, надання пільг, призначення пенсій тощо).

На виконання Указу Президента, розпорядження голови облдержадміністрації від 19.09.2017 року № 472 у райдержадміністрації

проведено семінари-навчання із секретарями міської та сільських рад, працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальних за роботу із зверненнями громадян на тему «Основні положення Закону України «Про звернення громадян», «Організація проведення в місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування «Дня контролю» за результатами розгляду звернень громадян».

18.07.2017 року у залі засідань райдержадміністрації відбулося засідання «круглого столу» з питань діяльності правоохоронних органів та дотримання прав людини при перетині державного кордону.

У райдержадміністрації, згідно із затвердженими графіками, щомісяця проводяться «прямі телефонні лінії», під час яких мають змогу звернутись жителі району, що мешкають у віддалених селах ( за станом здоров’я або з інших причин не мають змоги відвідати особистий чи виїзний прийом).

Узагальнені матеріали щодо роботи зі зверненнями громадян оприлюднюються щоквартально у міськрайонній газеті «Слово правди» та на веб-сайті райдержадміністрації.

Протягом  2017 року проведено 6 засідань комісії з питань розгляду звернень громадян. У 2016 році проведено аналогічну кількість засідань.

За результатами розгляду звернень громадян щомісяця проводиться «День контролю». У 2017 рокі проведено 8 «Днів контролю» за результатами розгляду звернень громадян у Зимнівській (14.02.2017, 19.09.2017), Оваднівській (24.03.2017), Зарічанській (28.04.2017), Хмелівківській (19.05.2017), Устилузькій міській (22.06.2017), Хобултівській (21.07.2017), Березовичівській (21.08.2017) сільських радах.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 19.09.2017 № 472 в районній державній адміністрації прийнято розпорядження від 15.12.2017 № 499 «Про організацію проведення в райдержадміністрації «Дня контролю» за результатами розгляду звернень громадян». Основною формою роботи є обстеження на місці (з виїздом до міської/сільських рад) достовірності інформації  щодо розгляду окремих звернень громадян, зокрема повторних та колективних.

У райдержадміністрації діє оновлена комп’ютерна програма «Звернення громадян». Реєстрація пропозицій, заяв і скарг, контроль за термінами їх розгляду, зняття з контролю, формування звітів, нагадувань здійснюється в електронному вигляді.

Організація роботи із зверненнями громадян перебуває на постійному контролі в керівництва райдержадміністрації, ведеться роз’яснювальна робота, надаються консультації громадянам про порядок найбільш ефективної реалізації їх  прав та законних інтересів, закріплених Конституцією України, Указом Президента  та чинним  законодавством.

Про звернення громадян за ІІІ квартал 2017 року 

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» у райдержадміністрації щоквартально проводиться аналіз роботи із зверненнями громадян.

Питання про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2016 рік було розглянуто на колегії від 26.01.2017 (протокол від 31.01.2017 № 1). За результатами розгляду цього питання прийнято рішення колегії від 26.01.2017   № 1/3 та видано розпорядження голови райдержадміністрації від 31.01.2017 № 39.

Питання про підсумки роботи із зверненнями громадян за І квартал 2017 року заслуховувалось на апаратній нараді у голови райдержадміністрації 18 квітня 2017 року (протокол № 16 від 24.04.2017).

Звіт про підсумки роботи із зверненнями громадян за перше півріччя 2017 року розглянуто на засіданні колегії райдержадміністрації від 27.07.2017 року (протокол від 27.07.2017 № 5). Інформацію з даного питання взято до уваги.

Питання про підсумки роботи із зверненнями громадян за ІІІ квартал 2017 планується заслухати на нараді у голови райдержадміністрації 16 жовтня 2017 року.

Станом на 29 вересня 2017 року до районної державної адміністрації  надійшло 434 звернень, що на 25 звернень менше проти відповідного періоду 2016 року (459). Із загальної кількості звернень районною державною адміністрацією опрацьовано 382 письмових та 52 усних (2016-431 письмових та 28 усних).

       За надходженням від установ-кореспондентів: ОДА – 10 звернень від 31 гр. 13 питань; В-В міська рада – 1 звернення; Урядова гаряча лінія – 57 звернень( у 2016 -  51 звернення з Урядової гарячої лінії, 24 звернення з обласної державної адміністрації).

Із  загальної кількості звернень (за ознакою): первинних- 421 (у тому числі колективних- 21 (498 громадян, питань-32), повторних -2,  дублетних – 3, неодноразових -8. Протягом січня-вересня 2016 року до райдержадміністрації надійшло 17 повторних звернень. Також  надійшло 3 дублетних звернення та 28 колективних.

За суб’єктами: індивідуальних - 413, колективних – 21, анонімних - 0.

За соціальним станом: пенсіонерів – 47, робітників – 2, працівників бюджетної сфери – 1, державних службовців- 1, військовослужбовців – 10, підприємців- 2, безробітних – 16, інші .

Відповідно до абзацу 5 пункту 1 Указу Президента України керівництвом райдержадміністрації особливу увагу приділено вирішенню проблем, з якими звертаються громадяни пільгових категорій.

Так, від інвалідів, учасників БД, членів іх сімей – 45,багатодітних сімей, одиноких матерів – 16, ветеранів праці, пенсіонерів – 48, учасників ліквідації наслідків ЧАЕС – 2. До райдержадміністрації за аналогічний період 2016 року звернулося 13 учасників АТО, 3 учасники бойових дій, 2 одинокі матері, 1 учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, 3 інваліди ІІ групи,  2 інваліди ІІІ групи, та 7 осіб із статусом «дитина війни».

У зазначених зверненнях порушено 466 питань від 963 громадян, які звернулися у 2017 році (2016 - 508 проблемних питань від  1994 громадян району).

Результати розгляду питань – вирішено позитивно – 349, відмовлено у задоволенні – 8, дано роз’яснень – 24; звернення, що пересилаються за належністю – 14.

Кількість звернень громадян по питаннях: аграрна політика і земельні відносини – 116, транспорт і зв’язок – 21, соціальний захист – 176, праця і заробітна плата – 6, охорона здоров’я – 7, комунальне господарство – 29, житлова політика – 4. екологія та природні ресурси – 13, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 8, сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт – 21, культура та культурна спадщина – 1, освіта – 8, інформаційна політика – 1, діяльність об’єднань громадян – 1, діяльність місцевих органів виконавчої влади – 17, діяльність органів місцевого самоврядування – 20, обороноздатність – 4, інше - 9.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Зимнівської сільської ради (80 звернень. 117 громадян, 88 питань), Устилузької міської ради (68 звернень, 182 громадян, 77 питань), Оваднівської сільської ради (48 звернень, 132 громадян, 53 питання) та Зарічанської сільської ради (47 звернень, 47 громадян, 47 питань).

Найменше звернень надійшло від жителів Красноставської (2) та Білинської (7) сільських рад.

Відповідно до п. 1 ст. 6 Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», статті 22 Закону України “Про звернення громадян” прийом громадян з особистих питань в райдержадміністрації здійснюється згідно з графіком (розпорядження голови райдержадміністрації від 11.01.2017 № 13).

Виїзні прийоми громадян здійснюються згідно із затвердженим головою райдержадміністрації графіком.

Протягом 9 місяців 2017 року проведено 13 виїзних прийомів голови райдержадміністрації, зареєстровано 52 звернення, охоплено 57 населених пунктів району. У січні-вересні  2016 року здійснено 13 виїзних прийомів, охоплено 28 населених пунктів району відповідно. Графіки виїзних прийомів громадян заздалегідь оприлюднюються у міськрайонній газеті «Слово правди» і на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

За січень-вересень здійснено ряд перевірок, згідно з графіком перевірок структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних підрозділів міністерств щодо дотримання норм законодавства про звернення громадян на 2017. Зокрема, протягом січня-вересня 2017 року проведено перевірки в управлінні фінансів райдержадміністрації, архівному відділі, відділі культури та туризму райдержадміністрації, територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації, районному центрі для сім’ї, дітей та молоді, відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації, Володимир-Волинському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України, міськрайонному управлінні Держгеокадастру.   За результатами перевірок підготовлено відповідні службові записки.

Вивчено роботу із пропозиціями, заявами та скаргами громадян у   сільських/міській радах район). За результатами перевірок підготовлено довідки. Відповідальним посадовим особам дано доручення щодо забезпечення всебічного, об’єктивного, своєчасного розгляду звернень громадян, задоволення їх законних прав, надання аргументованих роз’яснень про неможливість реалізації їх окремих питань.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 18.01.2017 року № 16 "Про затвердження Положення та складу робочої групи “Мобільного соціального офісу”  для здійснення  виїзного обслуговування населення" затверджено склад «Мобільного соціального офісу».

За звітний період здійснено 11 виїздів, охоплено 26 населених пунктів. заведено 67 справ, надано 66 консультацій, виділено на лікування 132 тисячі 100 гривень ( у 2016 – 15 виїздів, 31 населений пункт).

На виконання Указу Президента, розпорядження голови облдержадміністрації від 19.09.2017 року № 472 у райдержадміністрації проведено семінари-навчання із секретарями міської та сільських рад, працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальних за роботу із зверненнями громадян на тему «Основні положення Закону України «Про звернення громадян», «Організація проведення в місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування «Дня контролю» за результатами розгляду звернень громадян».

18.07.2017 року у залі засідань райдержадміністрації відбулося засідання «круглого столу» з питань діяльності правоохоронних органів та дотримання прав людини при перетині державного кордону.

У райдержадміністрації, згідно із затвердженими графіками, щомісяця проводяться «прямі телефонні лінії», під час яких мають змогу звернутись жителі району, що мешкають у віддалених селах ( за станом здоров’я або з інших причин не мають змоги відвідати особистий чи виїзний прийом).

Узагальнені матеріали щодо роботи зі зверненнями громадян оприлюднюються щоквартально у міськрайонній газеті «Слово правди» та на веб-сайті райдержадміністрації.

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян» та розпорядження обласної державної адміністрації від 30.12.2016 року № 636 «Про нову редакцію Положення про комісію з питань розгляду звернень    громадян   в   обласній   державній   адміністрації»,  з  метою вжиття

додаткових заходів щодо поліпшення рівня організації роботи із зверненнями громадян, спрямованих на вдосконалення реалізації конституційного права громадян на звернення до органів виконавчої влади, посадових і службових осіб цих органів, оскарження їх дій та бездіяльності, відновлення порушених прав і законних інтересів громадян, розпорядженням голови Володимир-Волинської районної державної адміністрації від 20.01.2017 № 20 затверджено Положення про комісію з питань розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації. Протягом січня-вересня 2017 року проведено 6 засідань комісії.

За результатами розгляду звернень громадян щомісяця проводиться «День контролю». Основною формою роботи посадових осіб робочої групи є обстеження на місці (з виїздом до міської/сільських рад) достовірності інформації  щодо розгляду окремих звернень громадян, зокрема повторних та колективних. Проведено 8 «Днів контролю» за результатами розгляду звернень громадян у Зимнівській (14.02.2017, 19.09.2017), Оваднівській (24.03.2017), Зарічанській (28.04.2017), Хмелівківській (19.05.2017), Устилузькій міській (22.06.2017), Хобултівській (21.07.2017), Березовичівській (21.08.2017) сільських радах.

   У райдержадміністрації діє оновлена комп’ютерна програма «Звернення громадян». Реєстрація пропозицій, заяв і скарг, контроль за термінами їх розгляду, зняття з контролю, формування звітів, нагадувань здійснюється в електронному вигляді.

Керівництво райдержадміністрації приділяє значну увагу посиленню контролю і підвищенню персональної відповідальності кожного виконавця за своєчасне і безумовне виконання завдань, передбачених чинним законодавством  та Указом  Президента України.

Про звернення громадян за ІІ квартал 2017 року

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Закону України «Про звернення громадян», розпорядження голови облдержадміністрації від 16 березня 2016 року № 114 та статті 40 Конституції України, районною державною адміністрацією протягом І півріччя 2017 року проведена робота щодо забезпечення всебічного, об’єктивного та оперативного вирішення порушених у зверненнях громадян проблемних питань.

На адресу районної державної адміністрації за І півріччя 2017 року надійшло 288 звернень, що на 6 звернення менше проти відповідного періоду 2016 року (294). Із загальної кількості звернень, районною державною адміністрацією опрацьовано 251 письмове та 37 усних звернень. Від установ-кореспондентів надійшло 47 звернень, а саме: 35 звернень з Урядової гарячої лінії, 10 звернення з обласної державної адміністрації, 1 звернення з Адміністрації Президента України та 1 звернення з Володимир-Волинської міської ради. Із  288 звернень вирішено позитивно 224 звернення, на 21 звернення дано роз'яснення згідно з чинним законодавством, 12 звернень направлено за належністю до відповідних органів місцевого самоврядування, на 3 звернення дано відмову у задоволенні і 28 звернень перебувають в роботі структурних підрозділів та органів місцевого самоврядування.

У даних зверненнях порушено 316 проблемних питань від 692 громадян району (протягом І півріччя 2016 року порушено 332 проблемних питань від  1237 громадян).

За  звітний період  здійснено 8 виїздів «Мобільного соціального офісу» відповідальними особами. Охоплено 19 населених пунктів району. Під час виїзних прийомів до «Мобільного офісу»  заведено 55 справ громадян по питаннях призначення та виплати допомоги і субсидій, працевлаштування,  надання пільг, призначення і виплати пенсій, перебування на обліку в центрі зайнятості, пільгових перевезень,  видачі санаторно-курортних путівок, благоустрою сіл. (протягом І півріччя 2016 року здійснено 14 виїздів мобільного соціального офісу, охоплено 24 населених пункти та звернулося 145 громадян.)

Відповідно до абзацу 5 пункту 1 Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» особливу увагу приділено вирішенню проблем, з якими зверталися громадяни пільгових категорій: ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

За  І півріччя 2017 року цій категорії населення, а саме 99 громадянам виділено з районного бюджету матеріальну допомогу в сумі 95 300 (дев’яносто п’ять тисяч триста) гривень.

За аналогічний період 2016 року зазначеній категорії населення, а саме 76 громадянам виділено з районного бюджету матеріальну допомогу в сумі 57 800 (п’ятдесят сім тисяч вісімсот) гривень.

До райдержадміністрації за звітний період звернулося 10 учасників бойових дій, 5 інвалідів І групи,  11 інвалідів ІІ групи, 6 інвалідів ІІІ групи, 1 інвалід війни, 1 учасник війни, 1 ветеран праці, 6 громадян з багатодітних сімей, 2 учасника ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС, 3 особи із статусом «дитина війни», 1 одинока мати, 6 учасників АТО, 1 член сім’ї  учасника АТО.

Протягом І півріччя 2017 року до райдержадміністрації надійшло 3 дублетних звернення та 20 колективних (за аналогічний період 2016 року – 3 дублетних та 17 колективних).

Крім того до райдержадміністрації за звітний період зверталися громадяни всіх населених пунктів Володимир-Волинського району, в тому числі громадяни об’єднаних територіальних громад.

Найбільше у зверненнях громадян у звітному періоді порушувалось питання соціального захисту – 131 проти 136 звернень у 2016 році. Значна кількість звернень по даному питанню обумовлена тим, що багато жителів району потребує матеріальної допомоги на лікування, а також призначення житлової субсидії.

 На другому місці питання аграрної політики та земельних відносин – 64 порушених питань у зверненнях (2016 - 79) - це звернення щодо надання дозволу на розробку та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної частки паю та передача в оренду земельних та майнових паїв.

Третє місце по тематиці питань у зверненнях займає Комунальне господарство – 28 (2016 - 21) звернень - це ремонт доріг, освітлення вулиць та ремонту зупинок.

Аналіз показує, що актуальними питаннями залишаються питання транспорту і зв’язку – 19 (2016 - 21) звернень щодо роботи пасажирського транспорту та пільгового перевезення.

Актуальним також залишаються питання у галузі сім'ї, молоді, дітей, яких надійшло – 14 (2016 - 20) – питання, що стосуються захисту прав та законних інтересів малолітніх та неповнолітніх дітей.

Таким чином, аналіз тематики звернень свідчить про зменшення проблемних питань у сфері аграрної політики і земельних відносин, транспорту і зв’язку, а також соціального захисту та несуттєве збільшення у сфері комунального господарства,. Щодо питань порушених у інших сферах суттєвих змін у порівнянні з І півріччям 2017 року не спостерігається.

Керівництво райдержадміністрації постійно тримає на контролі питання, з якими звертаються сім'ї мобілізованих, поранених, загиблих учасників АТО на Сході України.

Станом на 30.06.2017 року до райдержадміністрації надійшло 10 звернень через обласну державну адміністрацію. За  6 місяці цього року надійшло 35  звернень з Урядової гарячої лінії через мережу Інтернет з обласної державної адміністрації (2016 – 35). Порушувалися питання, що стосуються порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива так як найбільше у зверненнях на гарячу лінію порушували питання щодо сприяння у призначенні житлової субсидії, роз’яснення порядку надання субсидій та інші.

Спрямовуючи роботу на наближення послуг до населення, голова райдержадміністрації проводить щомісяця виїзні прийоми громадян у населених пунктах району із залученням працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади. У І півріччі 2017 року здійснено 9 виїзних прийомів, охоплено відповідно 28 населених пунктів району. Графіки виїзних прийомів громадян завчасно оприлюднюються у міськрайонній газеті «Слово правди» і на веб-сайті райдержадміністрації.

Щоквартально аналізуються та узагальнюються звернення громадян з метою виявлення причин, що породжують звернення громадян до центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, що потребують негайного розв’язання. 

Про звернення громадян за І квартал 2017 року

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 16 березня 2016 року № 114 та статті 40 Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» районною державною адміністрацією протягом І кварталу 2017 року проведена робота щодо забезпечення всебічного, об’єктивного та оперативного вирішення порушених у зверненнях громадян проблемних питань.

На адресу районної державної адміністрації за І квартал 2017 року надійшло 166 звернень, що на 3 звернення менше проти відповідного періоду 2016 року. Із загальної кількості звернень, районною державною адміністрацією опрацьовано 141 письмове та 5 усних звернень, 15 звернень з Урядової гарячої лінії, 2 електронних звернення, 2 звернення з обласної державної адміністрації та 1 звернення з Адміністрації Президента України. Із  166 звернень вирішено позитивно 118 звернень, на 11 звернень дано роз'яснення згідно з чинним законодавством, 2 звернення направлено за належністю до відповідних органів місцевого самоврядування, на 1 звернення дано відмову у задоволенні і 34 звернення перебувають в роботі структурних підрозділів та органів місцевого самоврядування.

У даних зверненнях порушено 187 проблемних питань від  526 громадян району (за І квартал 2016 року порушено 192 проблемних питань від  268 громадян).

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 18.01.2017 року № 16 "Про затвердження Положення та складу робочої групи “Мобільного соціального офісу”  для здійснення  виїзного обслуговування населення" затверджено склад «Мобільного соціального офісу».  До нього входять: керівник апарату районної державної адміністрації, представники управління соціального захисту населення апарату районної державної адміністрації, міськрайонного центру зайнятості, управління Пенсійного фонду України, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, надання соціальних послуг райдержадміністрації, служби у справах дітей районної державної адміністрації.

За  звітний період  здійснено 4 виїзди «Мобільного соціального офісу» відповідальними особами. Охоплено 9 населених пунктів району. Під час виїзних прийомів до «Мобільного офісу»  заведено 21 справу громадян по питаннях призначення та виплати допомоги і субсидій, працевлаштування,  надання пільг, призначення і виплати пенсій, перебування на обліку в центрі зайнятості, пільгових перевезень,  видачі санаторно-курортних путівок, благоустрою сіл. (У 2016 році здійснено 5 виїздів мобільного соціального офісу, охоплено 7 населених пунктів та звернулося 49 громадян.)

Відповідно до абзацу 5 пункту 1 Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» особливу увагу приділено вирішенню проблем, з якими зверталися громадяни пільгових категорій: ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

За  І квартал 2017 року цій категорії населення, а саме 63 громадянам виділено з районного бюджету матеріальну допомогу в сумі 56 700 (п’ятдесят шість тисяч сімсот) гривень.

За аналогічний період 2016 року зазначеній категорії населення, а саме 39 громадянам виділено з районного бюджету матеріальну допомогу в сумі 31 300 (тридцять одна тисяча триста) гривень.

До райдержадміністрації за звітний період звернулося 8 учасників бойових дій, 2 інваліди І групи,  2 інваліди ІІ групи, 1 інвалід ІІІ групи, 3 громадянина з багатодітних сімей, 1 учасник ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС та 1 член сім’ї  учасника АТО.

Протягом І кварталу 2016 року до райдержадміністрації звернулося 1 інвалід ІІ групи,  2 інваліди ІІІ групи, 1 одинока матір, дитина війни – 6 громадян.

Крім того до райдержадміністрації за звітний період зверталися громадяни всіх населених пунктів Володимир-Волинського району, в тому числі громадяни об’єднаних територіальних громад, м. Володимир-Волинський, м. Луцьк, м. Нововолинськ та інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування зокрема:

 

Звернень

Громадян

Питань

Устилузька міська рада

31

101

35

Зимнівська сільська рада

34

70

42

Березовичівська сільська рада

9

85

9

Білинська сільська рада

3

3

3

Галинівська сільська рада

4

28

5

Зарічанська сільська рада

15

15

15

Красноставська сільська рада

1

1

1

Ласківська сільська рада

6

6

6

Оваднівська сільська рада

27

111

32

Хмелівська сільська рада

9

79

10

Хобултівська сільська рада

5

5

5

м. Володимир-Волинський

13

13

15

м. Луцьк

1

1

1

М. Нововолинськ

1

1

1

Інші органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

7

7

7

Аналізуючи зміст звернень слід зазначити, що найбільш актуальними питаннями протягом І кварталу 2017 року залишаються наступні:

 

2017

2016

Різниця

Соціальний захист

74

86

-12

Аграрної політики та земельних відносин

31

50

-19

Комунальне господарство

22

13

+9

Транспорт і зв'язок

15

11

+5

З питань галузі сім'ї, молоді, дітей

9

11

-2

Найбільше у зверненнях громадян у звітному періоді порушувалось питання соціального захисту – 74 проти 86 звернень у 2016 році. Значна кількість звернень по даному питанню обумовлена тим, що багато жителів району потребує матеріальної допомоги на лікування, а також призначення житлової субсидії.

 На другому місці питання аграрної політики та земельних відносин – 31 порушених питань у зверненнях (2016 - 50) - це звернення щодо надання дозволу на розробку та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної частки паю.

Третє місце по тематиці питань у зверненнях займає Комунальне господарство 22 (2016-13) звернень - це ремонт доріг, освітлення вулиць та ремонту зупинок.

Аналіз показує, що актуальними питаннями залишаються питання транспорту і зв’язку – 15 (2016-11) звернень щодо роботи пасажирського транспорту та пільгового перевезення, а також  з питань галузі сім'ї, молоді, дітей 9 (2016-11) звернень це надання висновків з органу опіки та піклування.

Таким чином, аналіз тематики звернень свідчить про зменшення проблемних питань у сфері аграрної політики і земельних відносин, а також соціального захисту та несуттєве збільшення у сфері комунального господарства, транспорту і зв’язку. Щодо питань порушених у інших сферах суттєвих змін у порівнянні з І кварталом 2016 роком не спостерігається.

Керівництво райдержадміністрації постійно тримає на контролі питання, з якими звертаються сім'ї мобілізованих, поранених, загиблих учасників АТО на Сході України.

Станом на 31.03.2017 року до райдержадміністрації надійшло 2 звернення через обласну державну адміністрацію.

За  3 місяці цього року надійшло 15  звернень з Урядової гарячої лінії через мережу Інтернет з обласної державної адміністрації, що удвічі менше ніж за І квартал 2016 року (30). Порушувалися питання, що стосуються порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива так як найбільше у зверненнях на гарячу лінію порушували питання щодо сприяння у призначенні житлової субсидії, роз’яснення порядку надання субсидій та інші.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян», п. 1 ст. 6 Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та п. 6, 7 Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, видано розпорядження голови райдержадміністрації від 11.01.2017 № 11 «Про затвердження графіку прийому громадян з особистих питань в районній державній адміністрації».

У райдержадміністрації, згідно із затвердженими графіками, щомісяця проводяться «прямі телефонні лінії», під час яких громадяни мають змогу звернутися із проблемними питаннями до керівництва району для отримання відповідних роз’яснень. Під час «прямих телефонних ліній» мають змогу звернутись жителі району, які мешкають у віддалених селах, які за станом здоров’я або в силу зайнятості не мають змоги відвідати особистий чи виїзний прийом. Під час проведення прямих телефонних ліній особливої активності громадян не відзначається.

Робота із зверненнями громадян постійно ґрунтується на створенні необхідних умов для реалізації та гарантування конституційного права громадян на письмові звернення та особистий прийом, забезпечується надання своєчасних відповідей громадянам про результати розгляду їхніх звернень. Узагальнені матеріали щодо роботи зі зверненнями громадян оприлюднюються щоквартально у міськрайонній газеті «Слово правди» та на веб-сайті райдержадміністрації.

Спрямовуючи роботу на наближення послуг до населення, голова райдержадміністрації проводить щомісяця виїзні прийоми громадян у населених пунктах району із залученням працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади. У І кварталі 2017 року здійснено 5 виїзних прийомів, охоплено відповідно 18 населених пунктів району. Графіки виїзних прийомів громадян завчасно оприлюднюються у міськрайонній газеті «Слово правди» і на веб-сайті райдержадміністрації.

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян» та розпорядження обласної державної адміністрації від 30.12.2016 року № 636 «Про нову редакцію Положення про комісію з питань розгляду звернень громадян в обласній державній адміністрації», з метою вжиття додаткових заходів щодо поліпшення рівня організації роботи із зверненнями громадян, спрямованих на вдосконалення реалізації конституційного права громадян на звернення до органів виконавчої влади, посадових і службових осіб цих органів, оскарження їх дій та бездіяльності, відновлення порушених прав і законних інтересів громадян, розпорядженням голови Володимир-Волинської районної державної адміністрації від 20.01.2017 № 20 затверджено Положення про комісію з питань розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації. Протягом І кварталу 2017 року проведено 2 засідання комісії.

Для підвищення рівня правової освіти населення, роз'яснення прав та свобод людини і громадянина та засобів їх захисту, повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування здійснюється надання безкоштовних правових консультацій/роз’яснень та безоплатної первинної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» .

Протягом  3 місяців 2017 року жителі району, а також міста , зверталися здебільшого щодо роз’ясненням законодавства у галузі земельних відносин, отримання матеріальної допомоги на лікування, пільгового перевезення окремих категорій громадян. Усім особам надано правову допомогу.

Щоквартально аналізуються та узагальнюються звернення громадян з метою виявлення причин, що породжують звернення громадян до центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, що потребують негайного розв’язання.

Керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та сільських голів зобов’язано вивчити причини виникнення звернень у центральні органи виконавчої влади та обласну державну адміністрацію та вжити заходів щодо їх зменшення.

За дотриманням законодавства про звернення громадян та вирішенням питань, що порушують громадяни у зверненнях здійснюється постійний контроль. Контроль здійснюється, як за окремими зверненнями, так і щодо стану організації відповідної роботи в органах місцевого самоврядування, структурних підрозділах райдержадміністрації, установах та організаціях району.           

Питання роботи із зверненнями громадян перебуває на постійному контролі у керівництва та відповідальних посадових осіб райдержадміністрації.

Про звернення громадян за 2016 рік

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 16 березня 2016 року № 114 та статті 40 Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» районною державною адміністрацією протягом  2016 року проведена робота щодо забезпечення всебічного, об’єктивного та оперативного вирішення порушених у зверненнях громадян проблемних питань.

Всі звернення, що надходять до райдержадміністрації реєструються в день надходження із використанням реєстраційного штампу та індексу, що відповідає Інструкції з діловодства за зверненнями в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою  Кабінету  Міністрів України   від 14 квітня  1997 року № 348.

На адресу районної державної адміністрації  протягом року від мешканців району та інших адміністративних одиниць, через органи влади надійшло 634 звернення, що більше на 109 звернень проти відповідного періоду 2015 року. Із загальної кількості звернень, районною державною адміністрацією опрацьовано 597 письмових, 37 усних, з яких 41 звернення колективне,  79 звернень з Урядової гарячої лінії (на 49 більше ніж у 2015 році), 4 електронних звернення,  1 звернення з Адміністрації Президента України, 1 звернення із Генеральної прокуратури України та 35 звернень з обласної державної адміністрації.

Із  634 звернень вирішено позитивно 609 звернень, на 66 звернень дано роз'яснення згідно із чинним законодавством, на 7 звернень громадян відмовлено у задоволенні і 11 звернень передано за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

В даних зверненнях порушено 697 проблемних питань від  2321 громадян району (протягом 2015 року порушено 570 питань від 1344 громадян).

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19.06.2012 року №279 при управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації створений «Мобільний соціальний офіс» для здійснення виїзного обслуговування населення району.

У роботі «Мобільного соціального офісу» беруть участь представники управління Пенсійного фонду України, міськрайонного центру зайнятості, територіального центру обслуговування, надання соціальних послуг                                                                                                                                                               райдержадміністрації, сектору у справах молоді та спорту райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

За  звітний період  здійснено 19 виїздів мобільного соціального офісу. Охоплено 39 населених пунктів. Заведено 76 справ по питаннях призначення і виплати допомоги та субсидій, ремонту доріг та зупинок, шкіл і дитсадків, працевлаштування, здійснення автобусних перевезень, надання пільг, призначення і виплати пенсій, перебування на обліку в центрі зайнятості, пільгових перевезень,  видачі санаторно-курортних путівок, отримання майнових та земельних паїв, благоустрою сіл. Надано 194 консультації. (У 2015 році здійснено 76 виїздів мобільного соціального офісу та звернулося 546 громадян.)

Відповідно до абзацу 5 пункту 1 Указу Президента України керівництвом райдержадміністрації особливу увагу приділено вирішенню проблем, з якими зверталися громадяни пільгових категорій: ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

За 2016 рік із загальної кількості звернень за соціальним станом 39 звернень надійшло від пенсіонерів, 7 від безробітних; за категорією  9   звернень  – від військовослужбовців, 11 – учасників бойових дій, 8 – учасників війни,  1 – інвалід війни (ВВ), 6 – інвалід ІІ групи, 4 – інвалід ІІІ групи, 5 – одинокі матері, 7 – багатодітна сім’я.

Аналізуючи зміст звернень слід зазначити, що найбільш актуальними питаннями 2016 та 2015 років залишаються наступні:

 

2016

2015

Різниця

Соціальний захист

268

236

+32

Аграрної політики та земельних відносин

146

123

+23

Комунальне господарство

42

33

+9

Транспорт і зв'язок

39

26

+13

З питань галузі сім'ї, молоді, дітей

40

34

+6

Найбільше у зверненнях громадян у звітному періоді порушувалось питання соціального захисту – 268 звернень (проти 236 звернень у 2015 році) від 270 громадян із 274 питань. Збільшення звернень по даному питанню зумовлено тим що багато жителів району є мобілізованими та беруть безпосередню участь у антитерористичній операції (АТО), внаслідок військовослужбовці, які потребують лікування або знаходяться на лікуванні отримують матеріальну допомогу. А також щодо призначення житлової субсидії.

 На другому місці питання аграрної політики та земельних відносин – 146 звернень (2015- 123) - це звернення щодо надання дозволу на розробку та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної частки паю.

Третє місце по зверненнях займають питання у галузі комунального господарства 42 (2015 - 33) звернень - це ремонт доріг, освітлення вулиць та ремонту зупинок, встановлення написів населених пунктів.

Аналіз показує, що актуальними питаннями залишаються питання транспорту і зв’язку – 39 (2015 - 26) звернень щодо роботи пасажирського транспорту та пільгового перевезення.

Також  важливими є  питання у галузі сім'ї, молоді, дітей 40 (2015 - 34) звернень щодо надання висновків з органу опіки та піклування.

Керівництво райдержадміністрації постійно тримає на контролі питання з якими звертаються сім'ї мобілізованих, поранених, загиблих учасників АТО на Сході України.

33 особи із числа військовослужбовців, які уклали контракт на службу в Збройних Силах України, отримали одноразову грошову допомогу.

У 2016 надійшло 79 звернень з Урядової гарячої лінії через мережу Інтернет з обласної державної адміністрації.  Причиною збільшення таких звернень є новий порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива так як найбільше у зверненнях на гарячу лінію порушували питання щодо сприяння у призначенні житлової субсидії, роз’яснення порядку надання субсидій та інші.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян», п. 1 ст. 6 Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та п. 6, 7 Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, видано розпорядження голови райдержадміністрації від 24.05.2016 № 208 «Про графік прийому громадян з особистих питань в районній державній адміністрації».

В районній державній адміністрації не вважається принциповим прийом громадян строго за графіком. Жителі району та відвідувачі з інших адміністративно-територіальних одиниць можуть звернутись до керівників райдержадміністрації в будь – який час у робочі дні, адже в першу чергу необхідно забезпечити зручність громадянину.

15 червня  цього року у приміщенні райдержадміністрації відбувся виїзний прийом громадян заступником голови облдержадміністрації Мишковець Світланою Євтихівною. На прийомі у Світлани Євтихівни побували четверо громадян – 3 жителі району та 1 жителька міста. Громадяни звертались по питаннях соціального захисту осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, діяльності об’єднаних територіальних громад, роботи служби у справах дітей райдержадміністрації та інших. 

Робота із зверненнями громадян постійно ґрунтується на створенні необхідних умов для реалізації та гарантування конституційного права громадян на письмові звернення та особистий прийом, забезпечується надання своєчасних відповідей громадянам про результати розгляду їхніх звернень. Узагальнені матеріали щодо роботи зі зверненнями громадян оприлюднюються щоквартально у міськрайонній газеті «Слово правди» та на веб-сайті райдержадміністрації.

Спрямовуючи роботу на наближення послуг до населення, кожен з керівників райдержадміністрації проводить щомісяця по два виїзних прийоми громадян у населених пунктах району із залученням працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

 У 2016 році здійснено 22 виїзних прийоми керівництвом райдержадміністрації, з яких головою райдержадміністрації проведено 18 виїзних прийомів громадян за місцем їх роботи та проживання, охоплено 38 населених пунктів району, прийнято 44 заяви, в яких порушено 82 питання.

 Графіки виїзних прийомів громадян завчасно оприлюднюються у міськрайонній газеті «Слово правди» і на веб-сайті райдержадміністрації.

Щомісячно відбуваються «прямі телефонні лінії», в ході яких керівники району відповідають на запитання громадян стосовно різних сфер господарювання, звертаються за роз’ясненнями законодавства тощо.  Безпосередньо до голови райдержадміністрації та його заступників в ході «прямих ліній» мають змогу звернутись жителі району, які мешкають у віддалених селах, які за станом здоров’я або в силу зайнятості не мають змоги відвідати особистий чи виїзний прийом. Під час проведення прямих телефонних ліній особливої активності громадян не відзначається. 

На виконання п.3  Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»  та розпорядження голови райдержадміністрації від 21.02.2008 року №76 «Про забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»  в районі створено постійно діючу комісію райдержадміністрації по роботі із зверненнями громадян, метою роботи якої є розгляд звернень громадян, що вимагають термінового та комплексного вирішення за місцем їх проживання та контроль і координація діяльності роботи із зверненнями громадян органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інше. Протягом 2016 року проведено 6 засідань комісії.

Для підвищення рівня правової освіти населення, роз'яснення прав та свобод людини і громадянина та засобів їх захисту, повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.12.2011 року №724 при райдержадміністрації утворено громадську приймальню з надання безкоштовних правових консультацій/роз’яснень та безоплатної первинної правової допомоги та затверджений графік її роботи.

Протягом  звітного періоду у громадську приймальню звертались жителі району, а також міста Володимира-Волинського, в основному, за роз’ясненням законодавства, що стосується земельних відносин. Усім громадянам надано правову допомогу.

Щоквартально аналізуються та узагальнюються звернення громадян з метою виявлення причин, що породжують звернення громадян до центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, що потребують негайного розв’язання.

Керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та сільських голів зобов’язано вивчити причини виникнення звернень у центральні органи виконавчої влади та обласну державну адміністрацію та вжити заходів щодо їх зменшення.

За дотриманням законодавства про звернення громадян та вирішенням питань, що порушують громадяни у зверненнях здійснюється постійний контроль. Контроль здійснюється, як за окремими зверненнями, так і щодо стану організації відповідної роботи в органах місцевого самоврядування, структурних підрозділах райдержадміністрації, установах та організаціях району.           

Посадовими особами райдержадміністрації забезпечується проведення постійної ефективної роз’яснювальної роботи з найбільш актуальних питань, що турбують людей. Систематично надаються індивідуальні консультації громадянам про порядок реалізації їх конституційних прав на звернення та практична допомога у написанні заяв, скарг, пропозицій.

Питання роботи із зверненнями громадян перебуває на постійному контролі у керівництва та посадових осіб райдержадміністрації.

Про звернення громадян за 2015 рік

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 13.02.2014 року №49, статті 40 Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» районною державною адміністрацією протягом 2015 року проведена робота щодо забезпечення всебічного, об’єктивного та оперативного вирішення порушених у зверненнях громадян проблемних питань.

Всі звернення, що надходять до райдержадміністрації реєструються в день надходження, при цьому використовується реєстраційний штамп та індекс, що відповідає Інструкції з діловодства за зверненнями громадян  в органах  державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян», п. 1 ст. 6 Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та п. 6, 7 Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, видано розпорядження голови райдержадміністрації від 05.05.2015 №144 «Про графік прийому громадян з особистих питань в районній державній адміністрації». В районній державній адміністрації не вважається принциповим прийом громадян строго за графіком. Жителі району та відвідувачі з інших адміністративно-територіальних одиниць можуть звернутись до керівників райдержадміністрації в будь – який час у робочі дні, адже в першу чергу необхідно забезпечити зручність громадянину.

З метою забезпечення постійного контролю за станом організації роботи із зверненнями громадян було заслухано питання «Про роботу із зверненнями громадян в районній державній адміністрації» на нараді у керівника апарату райдержадміністрації (протокол від 23.02.2015 № 6), у червні цього року питання роботи із зверненнями громадян у І півріччі 2015 розглядалось на колегії райдержадміністрації (протокол № 6 від 25 червня 2015 року), а також 29 грудня 2015 року на колегії розглядалося питання про роботу із зверненнями громадян в райдержадміністрації за 2015 рік, рішення колегії №10/4  від 29.12.2015 року , Аналітичні довідки щодо роботи зі зверненнями громадян були розміщені на веб-сайті райдержадміністрації.

Відповідно до абзацу 5 пункту 1 Указу Президента України керівництвом райдержадміністрації особливу увагу приділено вирішенню проблем, з якими зверталися громадяни пільгових категорій: ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

Відповідно до районної Програми соціального захисту населення на 2015-2017 роки у 2015 році  виділено 167 громадянам з них 37 учасникам АТО, з районного бюджету матеріальну допомогу на лікування та ліквідацію стихійних наслідків, пожежі в сумі 129 400 (сто двадцять дев'ять тисяч чотириста) гривень.

Керівництво райдержадміністрації постійно тримає на контролі питання з якими звертаються сім'ї мобілізованих, поранених, загиблих учасників АТО на Сході України.

До райдержадміністрації за звітний період звернулося 7 інвалідів І,ІІ,ІІІ групи, дітей війни – 4, учасників бойових дій – 43 та 4 звернення від батьків багатодітних сімей.        

На виконання п.3  Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»  та розпорядження голови райдержадміністрації від 21.02.2008 року №76 «Про забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»  в районі створено постійно діючу комісію райдержадміністрації по роботі із зверненнями громадян, метою роботи якої є розгляд звернень громадян, що вимагають термінового та комплексного вирішення за місцем їх проживання та контроль і координація діяльності роботи із зверненнями громадян органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інше. Протягом 2015 року проведено 12 засідань комісії.

Для підвищення рівня правової освіти населення, роз'яснення прав та свобод людини і громадянина та засобів їх захисту, повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.12.2011 року №724 при райдержадміністрації утворено громадську приймальню з надання безкоштовних правових консультацій/роз’яснень та безоплатної первинної правової допомоги та затверджений графік її роботи.

Протягом  2015 року у громадську приймальню звертались жителі району, а також міста Володимира-Волинського, в основному, за роз’ясненням законодавства, що стосується земельних відносин. Усім громадянам надано правову допомогу.

Крім того, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» за 12 місяців 2015 року в райдержадміністрацію надійшло
26 інформаційних запитів. Питання у запитах ставились різні: про Програми, які діють на території району, про доходи до зведеного бюджету району, про надання копій документів, про родовища корисних копалин на території району та інші. 

На адресу районної державної адміністрації протягом  року від мешканців району та інших адміністративних одиниць, через органи влади надійшло 525 звернень, що менше на 51 або на 8,6% звернень проти відповідного періоду 2014 року. Із загальної кількості звернень, районною державною адміністрацією опрацьовано 482  письмових та 43 усних, порівняно з відповідним періодом минулого року кількість письмових звернень зменшилася на 46 одиниць, та усні звернення зменшено на 5 одиниць.  Із них 425 або 81 % звернень вирішено позитивно, 86 звернень або 16,3 % дано роз'яснення згідно законодавства, на 9 звернень громадян дано відмову у задоволенні (1,7%), і 5 або 0,95% звернень передано за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

 В даних зверненнях порушено 570 проблемних питань від 1344 громадян району (протягом 2014 року порушено 608 проблемних питань від 784 громадяни ) спостерігається динаміка зменшення кількості питань на 38, або на 6,25%. Збільшення кількості громадян, що звернулись до  райдержадміністрації зумовлена  збільшенням колективних звернень, яких у 2015 році надійшло 24 (у 2014 році колективних звернень було 15). 

Протягом звітного періоду до райдержадміністрації надійшло 18 повторних звернень, за аналогічний період 2014 року таких звернень було 10.

Прийом громадян проходить не лише в установах, а й за місцем проживання громадян. Керівництвом райдержадміністрації розроблені та запровадженні заходи прямого, конструктивного діалогу між владою та громадянами. Головою райдержадміністрації затверджено графік виїзних прийомів громадян, згідно якого проводяться зустрічі районного керівництва з мешканцями відповідних територіальних громад. Графіки виїзних прийомів громадян завчасно оприлюднюються у міськрайонній газеті «Слово правди» і на веб-сайті райдержадміністрації.

Під час проведення прийомів проводиться роз'яснення чинного законодавства України, що дає можливість підвищити рівень правових знань мешканців територіальних громад району.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19.06.2012 року №279 при управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації створений «Мобільний соціальний офіс» для здійснення виїзного обслуговування населення району.

У роботі «Мобільного соціального офісу» беруть участь представники управління Пенсійного фонду України, міськрайонного центру зайнятості, територіального центру обслуговування, надання соціальних послуг                                                                                                                                                               райдержадміністрації, сектору у справах молоді та спорту райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

За  звітний період  здійснено 76 виїздів мобільного соціального офісу. Під час виїзних прийомів до «Мобільного офісу»  звернулося 546 громадян. У 2014 році здійснено 24 виїздів мобільного соціального офісу, звернулося 72 громадян, по питаннях призначення і виплати допомоги та субсидій, ремонту доріг та зупинок, шкіл і дитсадків, працевлаштування, здійснення автобусних перевезень, надання пільг, призначення і виплати пенсій, перебування на обліку в центрі зайнятості, пільгових перевезень,  видачі санаторно-курортних путівок, отримання майнових та земельних паїв, благоустрою сіл.

Щомісячно головою, першим заступником, заступниками та керівником апарату за місцем проживання громадян проводиться по два виїзних прийоми громадян. Протягом цього року керівництвом РДА здійснено 46 виїзних прийомів, охоплено відповідно 46 населених пунктів району. На виїзних приймах порушувались питання про роботу комунальних установ (школи, дитячі садочки, клуби), про незадовільний стан перевезення, про стан доріг, мостів та інші. 

Головним критерієм якості роботи влади є зменшення кількості скарг, повторних звернень та звернень до вищестоящих органів влади. Саме на це спрямовується увага виконавчих комітетів місцевих рад, управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

Аналізуючи зміст звернень слід зазначити, що найбільш актуальними питаннями 2015 та 2014 років, продовжували залишатися:

 

2015

2014

Різниця

Соціальний захист

236

166

+ 70

Аграрної політики та земельних відносин

123

130

-7

З питань галузі сім'ї, молоді, дітей

34

159

- 125

Освіта, наука, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність

29

10

+19

Комунальне господарство

33

31

+2

Транспорт і зв'язок

26

25

+1

Найбільше у зверненнях громадян у звітному періоді порушувалось питання соціального захисту - 236 звернень (45%) проти 166 звернень у 2014 році, збільшення звернень по даному питанню зумовлено тим що багато жителів району є мобілізованими та беруть безпосередню участь у антитерористичній операції (АТО), внаслідок військовослужбовці, які потребують лікування або знаходяться на лікуванні отримують матеріальну допомогу.

На другому місці знаходиться аграрна політика та земельні відносини – 123 звернення, що становить 23,4 % (2014 - 130) це надання дозволу на розробку та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства.

На третьому місці питання з галузі сім'ї молоді дітей це 34 (6,4%) звернення протягом 2015 року, (2014 - 159).

З питання освіти до райдержадміністрації надійшло 29 звернень у 2015 році проти 10 звернень відповідного періоду 2014 року. Збільшення звернень зумовлено тим, що діти з сільської місцевості наближеної до міста Володимир-Волинський, відвідують дитячі садки міста у зв’язку з чим із районного бюджету виділяються кошти, які перераховуються у міський бюджет за утримання сільських дітей у міських садочках, а також у зв’язку з оптимізацією мережі навчальних закладів в районі.

Звернення з комунального та дорожнього  господарства надійшло –33 одиниці  (6,2%) це питання ремонту доріг, надання роз'яснення щодо встановлення газових лічильників та благоустрою населених пунктів.

Аналіз показує, що актуальними питаннями залишаються питання транспорту та зв’язку  – 26 звернення (4,9%).

Керівництво райдержадміністрації постійно тримає на контролі питання з якими звертаються сім'ї мобілізованих, поранених, загиблих учасників АТО на Сході України.

 Щотижня відбуваються «прямі телефонні лінії», в ході яких керівники району відповідають на запитання громадян стосовно різних сфер господарювання, звертаються за роз’ясненнями законодавства тощо.  Безпосередньо до голови райдержадміністрації та його заступників в ході «прямих ліній» мають змогу звернутись жителі району, які мешкають у віддалених селах, які за станом здоров’я або в силу зайнятості не мають змоги відвідати особистий чи виїзний прийом. Під час проведення прямих телефонних ліній особливої активності громадян не відзначається. 

У 2015 році у районі відбулося два виїзних прийоми голови облдержадміністрації та один виїзний прийом заступника голови ОДА з питань інвестиційної політики в області Сергія Кошарука.

19 лютого у Володимир-Волинській райдержадміністрації здійснював прийом заступник голови ОДА Кошарук Сергій. На прийом звернувся 1 житель міста.

18 травня 2015 року у Володимир-Волинській райдержадміністрації здійснював виїзний прийом голова Волинської облдержадміністрації. До голови облдержадміністрації мали змогу звернутися шляхом попереднього запису мешканці району та міста Володимир-Волинський.

На виїзний прийом до голови облдержадміністрації звернулося 22 громадяни індивідуально та 30 громадян колективно у 4 зверненнях. З усіх звернень 12 звернень від мешканців району, 12 від жителів міста Володимира-Волинського, також на прийом звернувся житель міста Ковеля та житель Локачинського району.

В більшості питання, які піднімалися під час прийому голови облдержадміністрації не належали до компетенції Володимир-Волинської райдержадміністрації. Зокрема, це питання щодо отримання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства учасникам АТО на території Хобултівської сільської ради, щодо повернення у користування Українському товариству мисливців та рибалок мисливських угідь, щодо налагодження транспортного сполучення до сіл Білин та Коритниця та інші.

23 жовтня 2015 року голова облдержадміністрації здійснював виїзний прийом у селі Заріччя, під час якого звернулось 9 громадян і одне колективне звернення. 4 жителі Зарічанської сільської ради порушували питання благоустрою населених пунктів, колектив Суходільської школи звертався по питанню призначення на посаду директора Суходільської ЗОШ. 3 (три) жителі міста Володимир-Волинський зверталися по питаннях  надання матеріальної допомоги для погашення кредиту, вирішення межового спору та ін..

Протягом звітного періоду до райдержадміністрації надійшло 22 звернення від громадян через обласну державну адміністрацію, що на 7 звернення менше за відповідний період минулого року.

До райдержадміністрації через Урядову гарячу лінію надійшло 62 звернення громадян, що становить 11,8% від загальної кількості усіх звернень.

За аналогічний період 2014 року таких звернень було 18. Причиною збільшення таких звернень є новий порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива так як найбільше у зверненнях на гарячу лінію порушували питання щодо сприяння у призначенні житлової субсидії, роз’яснення порядку надання субсидій та інші.

Щоквартально аналізуються та узагальнюються звернення громадян з метою виявлення причин, що породжують звернення громадян до центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, що потребують негайного розв’язання.

Керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та сільських голів зобов’язано вивчити причини виникнення звернень у центральні органи виконавчої влади та обласну державну адміністрацію та вжити заходів щодо їх зменшення.

Питання роботи із зверненнями громадян перебуває на постійному контролі у керівництва та посадових осіб райдержадміністрації. 

Про звернення громадян за 2014 рік

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 13.02.2014 року №49, статті 40 Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» районною державною адміністрацією протягом 2014 року проведена робота щодо забезпечення всебічного, об’єктивного та оперативного вирішення порушених у зверненнях громадян проблемних питань.

Всі звернення, що надходять до райдержадміністрації реєструються в день надходження, при цьому використовується реєстраційний штамп та індекс, що відповідає Інструкції з діловодства за зверненнями громадян  в органах  державної влади і місцевого самоврядування, об’єднання громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян», п. 1 ст. 6 Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та п. 6, 7 Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, видано розпорядження голови райдержадміністрації від 30.05.2014 року №123 «Про графік прийому громадян з особистих питань в районній державній адміністрації». Графіком особистого прийому громадян передбачено проведення особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації протягом чотирьох робочих днів тижня з 9.00 до 13.00 год. В районній державній адміністрації не вважається принциповим прийом громадян строго за графіком. Жителі району та відвідувачі з інших адміністративно-територіальних одиниць можуть звернутись до керівників райдержадміністрації в будь – який час у робочі дні, адже в першу чергу необхідно забезпечити зручність громадянину.

З метою забезпечення постійного контролю за станом організації роботи із зверненнями громадян в першому півріччі цього року, питання роботи із зверненнями громадян розглядалось на колегії райдержадміністрації в червні місяці 2014 року, де прийнято рішення колегії № 4/2 від 26.06.2014 щодо удосконалення стану роботи із розгляду звернень громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах міської та сільських рад, а також 25 грудня 2014 року на колегії розглядалося питання про роботу із зверненнями громадян в райдержадміністрації за 2014 рік, рішення колегії №10/3  від 25.12.2014року .

Відповідно до абзацу 5 пункту 1 Указу Президента України керівництвом райдержадміністрації особливу увагу приділено вирішенню проблем, з якими зверталися громадяни пільгових категорій: ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. Таких звернень надійшло 166, їх питома вага за звітний період становить 27.3 % від загальної кількості.

За 2014 рік цій категорії населення, а саме 144 особам виділено з районного бюджету матеріальну допомогу на лікування в сумі 143 850 (сто сорок три тисячі вісімсот п’ятдесят).

До райдержадміністрації за звітний період звернулося 4 інваліди І групи, 9 інвалідів ІІ групи, 2 інваліди ІІІ групи, дитина війни – 6,  один учасник війни та 94 звернення від батьків багатодітних сімей.        

На виконання п.3  Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»  та розпорядження голови райдержадміністрації від 21.02.2008 року №76 «Про забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»  в районі створено постійно діючу комісію райдержадміністрації по роботі із зверненнями громадян, метою роботи якої є розгляд звернень громадян, що вимагають термінового та комплексного вирішення за місцем їх проживання та контроль і координація діяльності роботи із зверненнями громадян органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інше. Протягом 2014 року проведено 10 засідань комісії.

На адресу районної державної адміністрації  року надійшло 608 звернень, що менше на 72 або на 10,6% звернень проти відповідного періоду 2013 року. Із загальної кількості звернень, районною державною адміністрацією опрацьовано 528  письмових та 48 усних, порівняно з відповідним періодом минулого року кількість письмових звернень незмінна, а усні звернення зменшено на 70 одиниць. Із них 463 або 80,4 % звернень вирішено позитивно, 97 звернень або 16,8 % дано роз'яснення згідно законодавства, на 13 звернень громадян дано відмову у задоволенні (2,3%), і 3 або 0,5% звернень передано за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

 В даних зверненнях порушено 608 проблемних питань від 784 громадян району (протягом 2013 року порушено 680 проблемних питань від 1388 громадян ) спостерігається динаміка зменшення кількості питань на 72, або на 10,6%, також зменшилась кількість громадян, що звернулися до райдержадміністрації на 604  або 45,5%.

Прийом громадян проходить не лише в установах, а й за місцем проживання громадян. Керівництвом райдержадміністрації розроблені та запровадженні заходи прямого, конструктивного діалогу між владою та громадянами. Головою райдержадміністрації затверджено графік виїзних прийомів громадян, згідно якого проводяться зустрічі районного керівництва (голови, першого заступника, заступника голови райдержадміністрації та керівника апарату) з мешканцями відповідних територіальних громад. Графіки виїзних прийомів громадян завчасно оприлюднюються у міськрайонній газеті «Слово правди» і на веб-сайті райдержадміністрації.

Під час проведення прийомів проводиться роз'яснення чинного законодавства України, що дає можливість підвищити рівень правових знань мешканців територіальних громад району.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19.06.2012 року №279 при управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації створений «Мобільний соціальний офіс» для здійснення виїзного обслуговування населення району.

У роботі «Мобільного соціального офісу» беруть участь представники управління Пенсійного фонду України, міськрайонного центру зайнятості, територіального центру обслуговування, надання соціальних послуг                                                                                                                                                               райдержадміністрації, сектору у справах молоді та спорту райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

За  звітний період  здійснено 24 виїзди мобільного соціального офісу. Під час виїзних прийомів до «Мобільного офісу»  звернулося 72 громадян. У 2013 році здійснено 28 виїздів мобільного соціального офісу, звернулося 111 громадян, по питаннях призначення і виплати допомоги та субсидій, ремонту доріг та зупинок, шкіл і дитсадків, працевлаштування, здійснення автобусних перевезень, надання пільг, призначення і виплати пенсій, перебування на обліку в центрі зайнятості, пільгових перевезень,  видачі санаторно-курортних путівок, отримання майнових та земельних паїв, благоустрою сіл.

Щомісячно головою, першим заступником, заступниками та керівником апарату за місцем проживання громадян проводиться по два виїзних прийоми громадян. Протягом цього року керівництвом РДА здійснено 46 виїзних прийомів, охоплено відповідно 46 населених пунктів району. На виїзних приймах порушувались питання про роботу комунальних установ (школи, дитячі садочки, клуби), про незадовільний стан перевезення, про стан доріг, мостів та інші. 

Головним критерієм якості роботи влади є зменшення кількості скарг, повторних звернень та звернень до вищестоящих органів влади. Саме на це спрямовується увага виконавчих комітетів місцевих рад, управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

Протягом 2014 року до райдержадміністрації надійшло 10 повторних звернень в 2013 році таких звернень було 30, зменшились на п'ятнадцять одиниць кількість  колективних звернень, за звітний період  поточного року 15  проти 30 за відповідний період 2013 року.

Аналізуючи зміст звернень слід зазначити, що найбільш актуальними питаннями 2014 та 2013 років, продовжували залишатися:

 

2014

2013

Різниця

Соціальний захист

166

127

+39

З питань галузі сім'ї, молоді, дітей

159

238

- 79

Аграрної політики та земельних відносин

130

115

+ 15

Комунальне господарство

31

63

-32

Транспорт і зв'язок

25

48

-23

Найбільше у зверненнях громадян у звітному періоді порушувалось питання соціального захисту - 166 звернень (27,3%) проти 127 звернень у 2013 році, збільшення звернень по даному питанню зумовлено тим що багато жителів району є мобілізованими та беруть безпосередню участь у антитерористичній операції (АТО), внаслідок військовослужбовці, які потребують лікування або знаходяться на лікуванні отримують матеріальну допомогу.

Друге місце по зверненнях займає питання галузі сім'ї, молоді, дітей – 159 одиниць ( 26,2 % від загальної кількості) в порівнянні з показником минулого року кількість звернень зменшилась на 72 одиниці .

На третьому місці питання аграрної політики та земельних відносин – 130 звернень, це 21,4 % від загальної кількості питань.

Аналіз показує, що актуальними питаннями залишаються питання комунального та дорожнього господарства – 31 звернення (5,1%), що на 32 звернення менше проти звітного періоду минулого року, а також  по питанню транспорту та зв’язку до райдержадміністрації надійшло 25 звернень (4,1%), в порівнянні з показником минулого року, кількість звернень зменшилося на двадцять три одиниці.

Керівництво райдержадміністрації постійно тримає на контролі питання з якими звертаються сім'ї мобілізованих, поранених, загиблих учасників АТО на Сході України.

Зокрема райдержадміністрацією було організовано спільно із підприємцями Березовичівської сільської ради збір зернових культур сім'ї мобілізованого військовослужбовця, яка напередодні звернулася до голови райдержадміністрації.

Також після звернення до голови райдержадміністрації сім'ї мобілізованого військовослужбовця було влаштовано двох його дітей в дошкільний навчальний заклад «Теремок» с. Березовичі.

За 2014 рік проведено перевірки у десяти виконавчих комітетах сільських рад та у структурних підрозділах райдержадміністрації.

При перевірці та наданні практичної допомоги не встановлено недоліків, робота структурних підрозділів райдержадміністрації вказувалась в довідках та подавались керівнику апарату.

 Щотижня відбуваються «прямі телефонні лінії», в ході яких керівники району відповідають на запитання громадян стосовно різних сфер господарювання, звертаються за роз’ясненнями законодавства тощо.  Протягом дев'яти місяців 2014 року керівниками райдержадміністрації проведено 46 «прямих ліній». Безпосередньо до голови райдержадміністрації та його заступників в ході «прямих ліній» мають змогу звернутись жителі району, які мешкають у віддалених селах, які за станом здоров’я або в силу зайнятості не мають змоги відвідати особистий чи виїзний прийом. Під час проведення прямих телефонних ліній особливої активності громадян не відзначається. 

Протягом звітного періоду до райдержадміністрації надійшло 15 звернень від громадян через обласну державну адміністрацію, що на 7 звернення менше за відповідний період минулого року.

Через комунальну установу «Контактний центр у Волинській області» до райдержадміністрації за 2014 рік надійшло 18 звернень проти 44 звернень за відповідний період 2013 року, що становить 3% відсотків від загальної кількості усіх звернень.

У зверненнях на «гарячу лінію» порушувались питання: комунального господарства, щодо роз’яснень чинного законодавства.

Щоквартально аналізуються та узагальнюються звернення громадян з метою виявлення причин, що породжують звернення громадян до центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, що потребують негайного розв’язання.

Керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та сільських голів зобов’язано вивчити причини виникнення звернень у центральні органи виконавчої влади та обласну державну адміністрацію та вжити заходів щодо їх зменшення.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.12.2011 року №724 при райдержадміністрації утворено громадську приймальню з надання безоплатної первинної правової допомоги та затверджений графік її роботи.

Протягом  2014 року у громадську приймальню звертались жителі району, а також міста Володимира-Волинського, в основному, за роз’ясненням законодавства, що стосується земельних відносин. Усім громадянам надано правову допомогу.

Щомісячно райдержадміністрацією проводяться єдині Дні інформування.  Протягом звітного періоду проведено 12 таких днів, охоплено 12 населених пунктів району.

Питання роботи із зверненнями громадян перебуває на постійному контролі у керівництва та посадових осіб райдержадміністрації.

Про звернення громадян за 2013 рік

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 20.02.2008 року №46 та Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» подаємо інформацію про роботу із зверненнями громадян у райдержадміністрації за 2013 рік.

Робота із зверненнями громадян постійно спрямовується на створення необхідних умов для реалізації та гарантування конституційного права громадян на письмові звернення та особистий прийом, забезпечується надання своєчасних відповідей громадянам про результати розгляду їхніх звернень. Узагальнені матеріали щодо роботи зі зверненнями громадян оприлюднюються щоквартально у міськрайонній газеті «Слово правди» та на веб-сайті райдержадміністрації.

 Щотижня відбуваються «прямі телефонні лінії», в ході яких керівники району відповідають на запитання громадян стосовно різних сфер господарювання, звертаються за роз’ясненнями законодавства тощо.  Протягом 2013 року керівниками райдержадміністрації проведено 48 «прямих ліній». Безпосередньо до голови райдержадміністрації та його заступників в ході «прямих ліній» мають змогу звернутись жителі району, які мешкають у віддалених селах, які за станом здоров’я або в силу зайнятості не мають змоги відвідати особистий чи виїзний прийом. Під час проведення прямих телефонних ліній особливої активності громадян не відзначається. 

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 31 липня 2012 року № 366 затверджено графік прийому громадян з особистих питань керівниками районної державній адміністрації. В районній державній адміністрації не вважається принциповим прийом громадян строго за графіком. Жителі району та відвідувачі з інших адміністративно-територіальних одиниць можуть звернутись до керівників райдержадміністрації в будь – який час у робочі дні, адже в першу чергу необхідно забезпечити зручність громадянину.

 Спрямовуючи роботу на наближення послуг до населення, кожен з керівників райдержадміністрації проводить щомісяця по два виїзних прийоми громадян у населених пунктах району із залученням працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади. У 2013 році здійснено 87 виїзних прийомів, охоплено відповідно 78 населених пунктів району. Основні питання, які піднімались під час виїзних прийомів: про роботу комунальних установ (школи, дитячі садочки, клуби), про незадовільний стан перевезення, про відсутність у населених пунктах дільничних інспекторів, про стан доріг, мостів, електроопор та інші. Для вирішення питань, піднятих на прийомах громадян, підготовлено відповідні доручення керівництва райдержадміністрації. Графіки виїзних прийомів громадян завчасно оприлюднюються у міськрайонній газеті «Слово правди» і на веб-сайті райдержадміністрації.

 Відповідно до плану роботи Володимир-Волинської районної державної адміністрації на 2013 рік, який затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 28.12.2012 року № 637, питання про роботу із зверненнями громадян включені до розгляду на колегіях Володимир-Волинської районної державної адміністрації на червень та грудень місяць.

20.06.2013 року та 13.12.2013 року питання «Про роботу із зверненнями громадян в райдержадміністрації» за І півріччя 2013 року та за 2013 рік заслуховувались на колегії райдержадміністрації, за результатом якого прийняті відповідні розпорядження від 01.07.2013 року № 232 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації за І півріччя 2013 року» та від 19.12.2013року «Про підсумки роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації за 2013 рік».

Для покращення роботи із зверненнями громадян, зокрема, звернено увагу керівникам місцевих органів виконавчої влади на необхідність здійснити додаткові заходи щодо поліпшення організації роботи із зверненнями громадян для зменшення кількості звернень до органів влади вищого рівня.

Про звернення громадян за 2012 рік

        На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 20.02.2008  №46  та Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів держаної влади та місцевого самоврядування» повідомляємо наступне.

         До Володимир-Волинської РДА станом  на 29.12.2012 з початку року надійшло 761 звернення, що на 106 звернень менше від відповідного періоду минулого року, з яких 627 – письмове та 134 усних звернень.

          У порівнянні з аналогічним період 2011 року кількість письмових звернень зменшилася  на 44. Кількість усних – на 62 звернення.  

          На особистих прийомах голови райдержадміністрації його заступників та керівника апарату було отримано 134 звернення, 50 – на виїзних прийомах, 66 – на усних прийомах, що проводились в райдержадміністрації та 18 в результаті проведення прямих телефонних ліній.

           Загалом заявниками порушено 785 різноманітних питань. Як і в минулому році, найбільш актуальними були питання сільськогосподарського характеру: надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок, їх затвердження, виділення земельних часток (паїв), врегулювання закупівельних цін на молоко, порушення умов договорів орендарями земельних часток (паїв) та інші. Таких звернень надійшло 292.

          З житлових питань, таких як надання кредитів на будівництво, добудову, газифікацію, водопостачання власного житла - 25. Надійшло 62 звернення, що стосувалися комунального та дорожнього господарства, благоустрою, 34 питання транспорту і зв’язку.

          Велика кількість звернень, пов'язана із питаннями соціального захисту, передусім – надання матеріальної допомоги, за звітний період поточного року з такими заявами до райдержадміністрації звернулося 124 громадянина.

           За звітний період до райдержадміністрації поступило 46  колективних та 5 повторних звернень. Загальна кількість громадян, що звернулися до райдержадміністрації за 12 місяців 2012 року – 2402 (834 чоловік звернулися по питанню закриття Устилузької міської лікарні).

Загальним та юридичним відділами розроблений та затверджений графік особистого прийому громадян головою, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації, у якому передбачено проведення головою райдержадміністрації особистого прийому чотири рази на місяць, крім цього, два виїзних прийоми громадян. Постійно функціонують прямі телефонні лінії. З початку року їх було проведено 45, з них 12 головою райдержадміністрації.

        2012 року головою райдержадміністрації було здійснено 24 виїзних прийоми. В результаті цієї роботи було охоплено наступні села: Яковичі, Березовичі, Овадне, Верба, Бубнів, Руснів, Федорівка, Заріччя, Коритниця, Микитичі, Свійчів, Галинівка, Шистів, Зимне, Селець, Чесний Хрест, Охнівка, Білин, Хрипаличі, П’ятидні, Шистів, Зимне. На виїзних прийомах порушувались питання різноманітного характеру, найбільш актуальними серед яких були питання відновлення рейсів маршрутних транспортних засобів, пільгового перевезення пасажирів, ремонту вулиць. Особливе занепокоєння у громадян району викликають часті зриви рейсів автобусів. Перед замовником перевезень (ОДА) та самими перевізниками порушувалися пропозиції, стосовно вжиття заходів та стабілізації руху приватних перевезень у нашому районі.

Не менш важливими  питаннями, які піднімались на виїзних прийомах були питання, які стосувались соціального захисту населення.  З громадянами, що звертались з проблемами соціального характеру,  було проведено роз’яснювальну роботу, зокрема, проінформовано, який пакет документів необхідно зібрати для отримання матеріальної допомоги. Працівники районного управління праці та соціального захисту населення сприяли у зборі та підготовці  відповідних документів.

         Працівники юридичного відділу апарату райдержадміністрації систематично проводять вивчення роботи та надання відповідної методичної допомоги із зверненнями громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації та виконкомах Устилузької міської та сільських рад району. Для підвищення дієвості здійснення контролю та згідно плану роботи комісії з питань розгляду звернень громадян за 12 місяців поточного року були здійсненні перевірки у відділі у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, в районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у відділі освіти райдержадміністрації, управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації, у відділі культури та туризму райдержадміністрації, а також в Територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, у фінансовому управлінні райдержадміністрації в управлінні праці та соціального захисту населення. Було надано практичну та методичну допомогу по організації роботи із зверненнями громадян Льотничівській, Селецькій, Оваднівській, Хотячівській, Красноставській, Стенжаричівська, Рогожанській, Хобултівській, Лудинській сільським та Устилузькій міській радам. За результатами яких підготовлені службові записки та надіслані відповідним начальникам управлінь, головам сільських рад до відома та усунення виявлених недоліків.

                 Згідно розпорядження голови райдержадміністрації № 76 від 21.02.2008 року «Про забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення» при райдержадміністрації було утворено постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян. З початку року було проведено 12 засідань комісії з питань розгляду звернень громадян:

       Січень — 27.01.2012, на засіданні були розглянуті наступні питання: «Про затвердження плану роботи постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації на 2012 рік», «Про стан роботи із зверненнями громадян у відділі у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації».

        Лютий — 21.02.2012 – «Про стан роботи із зверненнями громадян в районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», «Про стан роботи із зверненнями громадян у Льотничівській сільській раді».

        Березень – 30.03.2012 – «Про стан роботи із зверненнями громадян  у відділі освіти райдержадміністрації»,  «Про стан роботи із зверненнями громадян у Селецькій сільській раді».

        Квітень – 25.04.2012 – «Про стан роботи із зверненнями громадян  у відділі культури та туризму райдержадміністрації», «Про стан роботи із зверненнями громадян в Оваднівській сільській раді»

        Травень – 23.05.2012 – «Про стан роботи із зверненнями громадян в Територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян», «Про стан роботи із зверненнями громадян у Хотячівській сільській раді».

        Червень – 27.06.2012 – «Про стан роботи із зверненнями громадян в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації», «Про стан роботи із зверненнями громадян в Красноставській сільській раді».

     Липень – 25.07.2012 – «Про стан роботи із зверненнями громадян у Стенжаричівській сільській раді».

      Серпень – 29.08.2012 – «Про стан роботи із зверненнями громадян у Рогожанській сільській раді», «Про стан роботи із зверненнями громадян у фінансовому управлінні райдержадміністрації».

      Вересень – 26.09.2012 – «Про стан роботи із зверненнями громадян у Хобултівській сільській раді».

           Жовтень – 24.10.2012 – «Про стан роботи із зверненнями громадян в управлінні праці та соціального захисту населення»

         Листопад – 28.11.2012 – «Про стан роботи із зверненнями громадян в Устилузькій міській раді».      

         Грудень – 26.12.2012 – «Про підсумки роботи із зверненнями громадян, аналіз надходження повторних звернень».

Реалізація права громадян на звернення у запитаннях та відповідях

Якими нормативними актами регулюється право громадян на звернення?

 

Право громадян на звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності закріплено у ст. 40 Конституції України закріплено право кожного направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та службових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглядати звернення і давати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Шляхи здійснення прав громадян на звернення визначаються також в Законі України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р., в Указі Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", а також у постановах Кабінету Міністрів України “Про затвердження Інструкції діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації” від 14 квітня 1997 р. № 348 та від від 24 червня 2009 р. N 630

Який основний зміст Закону України “Про звернення громадян?

Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії службових осіб, державних і громадських органів. Цей Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Який зміст вкладається у право громадян на звернення?

Зміст права на звернення полягає у тому, що кожен громадяни України має право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, службових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

 

Право на звернення мають тільки громадяни України?

Згідно Закону України «Про звернення громадян» право на звернення мають також особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

 

Що включає в себе поняття звернення громадян?

 

 

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Що таке пропозиція (зауваження)?

Пропозиція (зауваження) – це таке звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, службових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Що таке заява (клопотання)?

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, службових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності  Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо

 

Що таке скарга?

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, службових осіб.

 

Які дії органів державної влади та місцевого самоврядування можуть бути оскаржені?

До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:

1. порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);

2. створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

3. незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

Кому слід направляти свої звернення?

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або службовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Яким вимогам має відповідати звернення?

У зверненні має бути обов’язково зазначено: прізвище, ім'я, по батькові заявника; місце проживання заявника; викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати

 

У якій формі допускається звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування?

Згідно Закону України «Про звернення громадян» звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним службовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

 

Чи  можна звернутися до органів державної влади та місцевого самоврядування групою з декількох осіб?

Законодавство України про звернення громадян визначає, що звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Які наслідки розгляду звернення яке не відповідає встановленим вимогам?

 

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

 

На якій мові допускається звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування?

 

Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, службових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін. Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника. Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

 

Чи правомірна відмова в прийнятті звернення громадян у зв’язку із належністю чи неналежністю до певної партії?

Законодавство забороняє відмовляти в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

 

 

Якщо звернення направлено не до того органу чи установи до компетенції яких  належить його розгляд?

 Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або службовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи службовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або службовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

 

 

Якщо заявник внаслідок тих чи інших побоювань не бажає зазначити у зверненні свого місця проживання, то чи буде воно розглянуте?

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

 

Якщо питання заявлене у зверненні вже розглядалося органом чи установою, то чи допускається до нього повторне звернення?

Закон України «Про звернення громадян» встановлює, що не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

 

Чи може орган чи установа розпочати переслідування за подання того чи іншого звернення?

Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, службових осіб за критику у зверненні їх діяльності та рішень. Крім того, ніхто не може бути примушений до подання власного чи підписання колективного звернення або участі в акціях на підтримку звернень інших осіб чи організацій.

Чи може орган чи службова особа опублікувати ти чи інші відомості, одержані із звернення?

Закон України «Про звернення громадян» забороняє розголошувати одержані із звернень відомостей - про особисте життя громадян без їх згоди; відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом; іншої інформації, якщо це ущемляє права і законні інтереси громадян.

 

Чи підпадає під дію Закону України “Про звернення громадян” подання позовної заяви до суду?

Дія  Закону «Про звернення громадян» не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції.

 

Чи допускає законодавство про звернення громадян пільги щодо розгляду звернень окремих категорій громадян?

Згідно законодавства про звернення громадян пропозиції (зауваження) Героїв Радянського Союзу; Героїв Соціалістичної Праці; інвалідів Великої Вітчизняної війни, розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто.

 

Чи існують в законодавстві вимоги до оформлення відповіді за результатами розгляду звернень громадян?

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.  Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон «Про звернення громадян» і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 

Яких дій може вжити особа, якщо орган чи установа не надали відповідь в установлений законом «Про звернення громадян»?

Якщо орган чи установа не надали відповідь в установлений законом «Про звернення громадян», то він має право подати скаргу на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, службової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або службовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду. Причому скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.

 

Чи існує в законодавстві про звернення громадян термін для подання скарги на рішення, що оскаржувалось?

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або службовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються. Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи службовою особою, що розглядає скаргу. Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

Які права має громадянин, який звернувся із заявою до установи чи організації?

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, службових осіб, має право:

1. особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

2. знайомитися з матеріалами перевірки;

3. подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

4. бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

5. користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

6. одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

 

Які обов’язки покладає законодавство на органи і установи, що розглядають звернення громадян?

Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші службові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:

1. об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;

2. на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

3. скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках,

4. передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

5. забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;

6. письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;

7. вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина;

8. у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

9. не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

10. особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

В який термін має бути розглянуто звернення особи?

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

 

Чи стягується плата за розгляд звернень громадян?

Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, службові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.

 

Чи зобов’язані керівники установ та організацій вести особистий прийом громадян?

Згідно Закону «Про звернення громадян» керівники та інші службові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.  Сам порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об'єднаннях громадян визначається їх керівниками.

Переглядів 27836 Останнє редагування Вівторок, 15 січня 2019 09:06